Toepassing in woningbouw

Het regelsysteem Systemintovate 1 van AVGSystems is uitermate geschikt voor toepassing in de seriematige woningbouw. Dit kan zowel nieuwbouw als renovatie zijn.

In grotere woningbouwprojecten kunt u de Systemintovatie 1 opnemen in het programma van eisen omdat het de grondplaat vormt die alles met elkaar verbindt en intelligent regelt. Dit kan zonder verder meteen gebonden te zijn aan specifieke leveranciers van bron- en afgiftesystemen, want het gaat tenslotte om een universele regelaar! Meer met minder! 

AVGSystems is een uitstekende partner, die realiseert wat u voor ogen heeft, voor:

* Architecten die als systeemintegrator willen optreden

* Architecten en adviseurs die een integraal installatieontwerp voorstaan

* Woningcorporaties die efficient energieverbruik, kostenbesparing en ook meer comfort voor hun huurders belangrijk vinden

* Projectontwikkelaars die de mentaliteit hebben om te bouwen vanuit duurzaamheid en comfort

* Partijen die het belang van een goed binnenklimaat erkennen en er de goede randvoorwaarden voor willen scheppen 

* Partners die houden van conceptmatig en duurzaam samenwerken en echt het verschil willen gaan maken in de bouwkolom

* Partners die door willen pakken op samenwerking en synergie

AVGSystems heeft een concreet product, dat ge-ent is op het denken vanuit concepten

Energiebesparing en maximaal comfort zijn onder handbereik en investeringen zijn snel terugverdiend door slimmer regelen 

En natuurlijk komen wij ook graag in contact met mensen die bewust kiezen en beslissen te gaan voor het realiseren van een duurzaam en comfortabel binnenklimaat in zijn directe omgeving